Ibadhi.com
Mada Mpya

YANAYORUHUSIWA WAKATI WA SALA

Yafuatayo ni yale yanayoruhusiwa kuyafanya wakati wa Salaa kufuatana na mahitajio na dharura ya wakati ule.