Ibadhi.com
Mada Mpya

SUNNA ZA ADHANA.

Vifuatavyo ni vitendo vya Sunna wakati wa kuadhini: