Ibadhi.com

Rukuu, Sujudu, Tashahudi Na Kutoa Salamu