Ibadhi.com

08. SAFINA YA UONGOFU-NIDHAMU YA AZZABA

 

NIDHAMU YA AZZABA

Nidhamu ya Azzaba ni badala ya nidhamu ya uimamu wa kiibadhi ambao husimamia uadilifu, Nidhamu ya Azzaba ndio huwakilisha dola hiyo ikisimamiwa na viongozi mahodari katika jamii husika kwa elimu na wema, na neon Azzaba katika lugha ya kiarabu limetokana na neon “Aazib” ambalo linatumika kwa aliyejiweka mbali na kitu, kama ambavyo linatumika kwa maana ya kutokuwepo.
Anasema mwanachuoni Aldarjeini: (( Azzaaba ni wingi, akiwa mmoja anaitwa Azzaabiy, neno hili linatumika kama alama ya kila aliyejilazimisha njia ya wema, kutafuta elimu, na kufuata njia ya watu wa kheri, akazihifadhi na kuzifanyia kazi, mambo yote hayo yakipatikana ndio huitwa mwenye kuwa nayo ataitwa Azzabiyy”
Hapana shaka umejua - ewe mwanafunzi wa ilmu – kuwa nidhamu ya uimam kwa maibadhi imesimama kwa mashauriano (Shura) sawa ikiwa wakati wa Difai au Dhuhuur, na Azzaba inasimama kwa Mashauriano (Shura) wakati wa Kitman na Sharai ( Kujitoa Muhanga).
Ametaja Sheikh Muhammed Atfeish kuwa : “Kuwepo kwa Azzaba ni la Lazima, kwa sababu kuamrisha mema na kukataza mabaya kunalazimika kwa kuwepo kwake” na wamekubaliana kuwa itakuwa ni lazima kama wanaliweza, na hilo limetolewa katika Qur an na Sunnah.
Jua ewe ndugu yangu – Allah mtukufu akuzidishie fahamu- kuwa kila nidhamu ya utawala ina namna yake ya kutawala, kwa hivyo hapana budi kuwepo misingi na mipango, kwa ajili hii Azzaba inatengenezeka baina ya wajumbe kumi (10) mpaka kumi na sita (16) kwa mujibu ukubwa wa mji huo, na hao wajumbe ni katika wachamungu, wema, mwenye elimu, na muaminfu. Watachagua baina yao Sheikh wa Azzaba ambaye ni mjuzi wao, na mwenye uwezo zaidi wa kusimamia, atahesabiwa kuwa ndiyo marejeo yao, msemaji wao, na amri yake inatekelezwa. Makao makuu ya Azzaba yatakuwa katika pembe miongoni mwa pembe za Msikiti, na haiwajuzii kujadili jambo lolote nje ya makao makuu yake rasmi.


Kwa kuwa Nidhamu hii ndiyo yenye jukumu la kusimamia mambo ya mji ule, kwa hivyo watakuwa na majukumu yatakayogawanywa kwa wajumbe wake, kama ifuatavyo:
1. SHEIKH WA AZZAABA: Mjuzi zaidi wa mji ule, anasifika kuwa na Shakhsiya kubwa, atasimamia Kutoa mawaidha, kufikisha matangazo ya Azzaaba kwa watu wote, naye ana amri kama ya mtawala muadilifu, na atabakia katika cheo chake maisha yake yote.
2. WASHAURI: Idadi yao ni wanne, watakuwa na Sheikh Daima katika vikao vyake, hatoamua jambo ispokuwa kwa kukubali kwao.
3. IMAMU: Mtu mmoja, amekalifishwa kuwasalisha watu kwa Jamaa, na Inajuzu kuwa ni mmoja wa washauri.
4. MSOMA ADHANA: mtu muaminifu, mchamungu, mwenye kujua nyakati.
5. WASIMAMIZI WA WAKFU: watachaguliwa wajumbe wawili, wenye hali ya katikati, sio matajiri wala mafaqiri, ili wasimamie na kuendeleza waqfu, wadhibiti vyenye kuingia na vyenye kutoka, na Bajeti ya Azzaba.
6. WALIMU: watachaguliwa wajumbe watatu au zaidi ya watatu kwa mujibu wa mahitaji ili wasimamie kuweka mpango wa Malezi na mafunzo na kuwasimamia wanafunzi.
7. HALI ZA MAITI: watachaguliwa wajumbe wanne au watano kwa ajili ya kusimamia haki za maiti na yote yahusuyo kuzika, kutekeleza wasiya na kugawa urithi.


 Khamis Yahya Khamis Alghammaw

Said Al Habsy

Website: https://www.ibadhi.com Email Anwani ya barua pepe hii inalindwa kutokana na spambots. JavaScript lazima iwe itawezeshwa kwa kuweza kuona.
Add comment