Ibadhi.com

07. NIDHAMU YA AZZAABA

07. NURU ING'AAYO-AZZAABA

Kila sifa njema ni za Allah mtukufu, mola wa walimwengu wote, Sala bora na salam tukufu ziwe juu ya mbora wa viumbe, Amma baad…Kwa hakika kuna pande tofauti zenye kuvutana na kugongana katika ulimwengu, ikiwemo kheri na shari, tangu kuumbwa kwa viumbe mpaka leo, basi inapoenea shari, ikawa kubwa hatari yake, Kheri hutokeza kutoka katika maficho yake, ili anga ijae nuru yenye kung’aa, na kama utafuatilia historia utaona kuwa kheri na shari daima zimo katika kuvutana, baada ya zama za Mtume –Sallallahu alayhi wasallam- na makhalifa wake waongofu fitna ilianza kudhihiri katika umma wa kiislamu hata ilikaribia nguzo zake kuporomoka kutokana na kuliwa sana na fitna hiyo, Lakini Allah mtukufu hakubali ispokuwa kuitimiza nuru yake, basi huwaleta waja wake waumini ili wahifadhi usalama wa jamii hiyo.

Ukiwaona wanachuoni wa dunia na matamanio wanaegemea katika safu za viongozi madhalimu na wakiwanyenyekea, jua huo ndio mwanzo wa kutoka katika njia sahihi, hapo wanachuoni wachamungu, wenye ikhlasi, husimama kushindana na fikra hizi zilizopotoka,  zinazowajia kwa sura tofauti. Hutetea uislamu kwa azma na kuendelea ili ubakie katika usafi wake katika hukmu zake za kisiasa na kidini, na huendelea kufundisha tabia na kuzilea nafsi zisiambukizwe maradhi mengine.Hivyo Natarajia kutoka kwako ndugu yangu – msomaji mpenzi- usome mistari hii kwa akili iliyofunguka, isiyo na ubishi au ususuavu wa namna yoyote, ili haki ipenye katika moyo wako bila kuzuiliwa na Kufuli  za matamanio.

Jua –ewe mwenye kutaka matukufu- kuwa tangu dola dhalimu ya kishia ya Faatimiyya iimalize dola adilifu ya kiibadhi ya Rustumiyya, basi njia ilibadilika vibaya sana kuelekea dhulma, matumizi ya nguvu, na uovu. Na Maibadhi walikuwa wanaona kuwa dola hii haisimamishi sharia ya Allah mtukufu wala haiifanyii kazi..baada ya kuzima moto wao wa jitihada ya kusimamisha dola adilifu, wanachuoni wa kiibadhi walifikiri njia ya kuweka nidhamu watakayopitia ili kuhifadhi hukmu za Allah mtukufu katika maeneo yao, na wapate kuupeleka ummah katika mwenendo sahihi pasina kutaka kusimamisha dola mpya au kushikana na dola dhalimu isiyotaka shura.

Waliweka nidhamu inayoendana na marhala ya SIRI ((kitman)), Nidhamu ya kimalezi inayohifadhi umoja wao, inayohifadhi madhehebu yao isije kumalizika, na ili ibaki madhehebu yao imesimama imara dhidi ya majaribio ya kuifanyia uadui.

Kwa ajili hiyo Maibadhi waliacha kufikiria mambo ya dola na wakaanza kuifikiria jamii mpaka alipokuja Mwanachuoni hodari Mvumbuzi Abu Abdillahi bin Bakri Alfurstai ambaye aliweka pembeni kufikiria mambo ya dola na kuanzisha nidhamu nyingine badala ya dola adilifu, ikakua fikra hiyo na kuwa NIDHAMU YA AZZAABA, akaiwekea nidhamu hiyo misingi na kanuni, na akawaita watu  katika nidhamu hiyo.

Ninavyodhani… utakuwa una maswali mengi unajiuliza . Ngoja nishirikiane nawe katika baadhi ya maswali hayo ili tufikie majibu yanayotakiwa: Ni nini nidhamu ya Azzaaba ? Ni zipi sharti zake?

Je ina cheo gani katika dola yenye kuhukumu? Ni ipi kazi yake ?Je ni kweli ilikuwa ni badala ya dola adilifu ?

Njoo nami katika njia hii kwa roho ya uchangamfu ili tupambanue mwenendo huu.

By Khamis Yahya Khamis Alghammawi

Said Al Habsy

Website: https://www.ibadhi.com Email Anwani ya barua pepe hii inalindwa kutokana na spambots. JavaScript lazima iwe itawezeshwa kwa kuweza kuona.
Add comment