Ibadhi.com

01. KUFARIKIANA KWA UMMA WA KIISLAMU

 

NURU ING’AAYO KATIKA NJIA YA UADILIFU

FIKRA YA KIIBADHI KUHUSU ITIKADI

Baada ya babu kumaliza kusoma aya za Qur an tukufu alimtazama mjukuu wake akiwa mbali kwa fikra zake, amezama katika kuwaza, akamuwahi kwa swali :

BABU: Umefika wapi mjukuu wangu ?
MJUKUU: alizinduka na kujibu hali akitabasamu: Bado nipo karibu yako ewe babu yangu, ninasubiri umalize kusoma nikuulize jambo limeshughulisha fikra yangu tangu niachane na rafiki yangu
BABU: Itakuwa mlikuwa katika safari ya majadiliano kuhusu historia kama kawaida yenu, leta ulionayo ewe mwanangu
MJUKUU: Nimemtajia rafiki yangu kuwa kufarikiana kwa umma huu katika zama za ukhalifa wa Imaam Ally – Karramallahu wajhahu- na baada yake zinahesabiwa kuwa ni khilafu za kisiasa, Madhehebu zimetokana na khilafu hizo baadaye na zikatengenezeka itikadi zake na rai zake, wakati yeye anaona kuwa khilafu za kisiasa hazina mahusiano na madhehebu za kidini.
BABU: Alikaa vizuri na akasema: ‘’Jua ewe mwanangu kuwa kuna ufahamu uliokosewa wameueneza baadhi ya mustashriqiin ((Wakristo waliosomea masomo ya kiislamu)) na waandishi wa kiislamu wakawafuata, wamezusha kuwa ummah umegawanyika makundi makundi na kimadhehebu, nao ni ufahamu uliokosewa, kwa kuwa siasa katika uislamu inatengeneza sehemu ya hukmu za kisheria, na hakuna madhehebu ya kiislamu isiyokuwa na rai zake katika itikadi, siasa na fiqh, Amma mwanzo wa khilafu ni pale walipotoka Talha, Zubeir, na Muawiya dhidi ya Ally. Na ni kutokana na hawa ndio yametengenezeka madhehebu za kundi kubwa la waislam. Na kutokana na wafuasi wa Ally ndio yametengenezeka madhehebu za kishia. Na madhehebu yote mawili yana misingi yake katika siasa, itikadi na fiqh”
MJUKUU: Kwa hivyo Ibadhi wako wapi baina ya makundi haya mawili, Ewe babu yangu?
BABU:…

Njoo nasi katika makala ya pili kwa jawabu la babu

Khamis bin Yahya Alghammawi

Anwani ya barua pepe hii inalindwa kutokana na spambots. JavaScript lazima iwe itawezeshwa kwa kuweza kuona.

_________________________________________________________________________________________________
 Muamma, Ally Yahya: Al ibaadhiyya bainal firaqil Islaamiyyah inda kuttabil Maqaalat fil qadiim wal hadith jz2, wizarat turaathi qawmiyy wathaqaafah, Sultanat Oman, 1406h/1986m uk 185

 

Said Al Habsy

Website: https://www.ibadhi.com Email Anwani ya barua pepe hii inalindwa kutokana na spambots. JavaScript lazima iwe itawezeshwa kwa kuweza kuona.
Add comment