Home Introduction MLANGO WA KWANZA – 3.Na simamisheni swala

MLANGO WA KWANZA – 3.Na simamisheni swala

231
0

Tatu

Hakika swala Allah ametuamrisha kwa ujumla katika kitabu chake kitukufu amesema: 7{… وَأَقِيمُوْا الصَّلاَةَ }.

Tafsiri yake: {Na simamisheni swala}.

Na zimekuja baadhi ya aya zinazoashiria nyakati za swala kama kauli yake Allah aliposema:

8{ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }

Tafsiri yake:

{Na simamisha swala jua linapopinduka (likenda magharibi) mpaka giza la usiku; na (msiache) Qur-ani ya (swala) ya alfajiri. Hakika (kusoma) Qur-ani katika (kusali swala ya) alfajiri kunahudhuriwa (na Malaika)}

_______________________

6- Subula ssalaam -J2/70 .المكتبة الشاملة ط 3

7- البقرة – 43

8- ا إسراء – 78

_____________________

Ama uchambuzi wa swala yenyewe na namna ya kuisali pamoja na takbira na tahlili na tahmidi na tasbihi na rukuu na sijda na kisimamo na kikao na idadi ya rakaa na kuweka wakati wa swala na swala ya safari kutokana na swala ya hadhari, yote hayo yamefafanuliwa na sunna tukufu, basi kwa nini wakhitilafiane waislamu katika suala la kuinua na kufunga mikono, wala wasikhitilafiane katika mambo mengine yaliyotajwa, pamoja na kuwa kufunga na kuinua mikono ni vitendo vilivyokuwa wazi wazi katika swala, na mjumbe wa Allah na maswahaba zake walikuwa ni wenye kusali sana, juu ya yote hayo hao wanaokubalisha kuinua na kufunga mikono wamesema wazi wazi ya kuwa mwenye kusali bila ya kuinua au kufunga mikono swala yake itakuwa imetimia, basi kutokana na hayo Maibadhi wamefuata ile kauli waliyokubaliana umma (muttafaq) na wakaiacha ile yenye khilafu ndani yake, amesema Imam Annawawiy katika sherhe ya Imam Muslim:

(وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع )

Tafsiri yake:

“Wamekubaliana ya kwamba hakuna wajibu wowote katika kuinua (mikono)”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here